• Khai trương phòng khám đa khoa quốc tế Việt - Nga