2017
15/12/2023 - 03:10 PM 35 lượt xem A A- A+ []

Lịch sử năm 2017

Tháng 2/2017, Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt – Nga đã vinh dự là bệnh viện duy nhất trong cả nước được Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao tặng giải thưởng “Doanh Nghiệp Tiêu Biểu Thời Đại Hồ Chí Minh” và Kỷ niệm chương “Hồ Chí Minh” của Phủ Chủ tịch.

Đăng ký khám
Đăng ký ngay Tìm bệnh viện