2015
15/12/2023 - 03:05 PM 35 lượt xem A A- A+ []

Lịch sử năm 2015

Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt - Nga vẫn duy trì các hoạt động và phát triển theo định hướng đã đặt ra. Hướng tới mục tiêu mở rộng cơ sở nhằm phục vụ nhu cầu điều trị các bệnh về mắt cho người dân cả nước.

Đăng ký khám
Đăng ký ngay Tìm bệnh viện