2013
15/12/2023 - 03:51 PM 32 lượt xem A A- A+ []

Lịch sử năm 2013

Bệnh viện Mắt Quốc Tế Việt - Nga tiếp tục hoạt động và phát triển, nâng cao trình độ chuyên môn, máy móc.

Đăng ký khám
Đăng ký ngay Tìm bệnh viện